Hợp tác quảng cáo

Hãy gửi email tới chúng tôi về địa chỉ advertisers@vietjack.com để biết được các thông tin về quảng cáo trực tuyến. Để chắc chắn rằng thư yêu cầu của bạn được chuyển tới đúng bộ phận Bán hàng của chúng tôi, hãy nêu rõ và chi tiết nhu cầu được quảng cáo của bạn cũng như việc bạn hứng thú tới lĩnh vực nào trong 3 lĩnh vực sau:

Quảng cáo hàng tiêu dùng: Nhu yếu phẩm

Quảng cáo hàng tiêu dùng: Dược phẩm và thiết bị y tế

Quảng cáo cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp

VietJack Team!