DANH SÁCH BÀI VIẾT
Có 3566 bài viết
Tổng quan về quản trị các tổ chức | Tóm tắt lý thuyết Quản trị học | Học viện Ngoại giao
Tổng quan về quản trị các tổ chức | Tóm tắt lý thuyết Quản trị học | Học viện Ngoại giao

Tóm tắt kiến thức Tổng quan về quản trị các tổ chức về: Tổ chức và các hoạt động cơ bản của tổ chức, Quản trị tổ chức, Lý thuyết hệ thống trong quản trị tổ chức,... Tài liệu học tập môn QUẢN TRỊ HỌC tại Học viện Ngoại giao giúp bạn học tập, ôn luyện và đạt điểm cao!

Vận dụng quy luật và các quy tắc trong quản trị | Tóm tắt lý thuyết Quản trị học | Học viện Ngoại giao
Vận dụng quy luật và các quy tắc trong quản trị | Tóm tắt lý thuyết Quản trị học | Học viện Ngoại giao

Tóm tắt kiến thức Vận dụng quy luật và các quy tắc trong quản trị về: Đặc điểm, Cơ chế, Phân loại của các quy luật, Các căn cứ hình thành nguyên tắc,... Tài liệu học tập môn QUẢN TRỊ HỌC tại Học viện Ngoại giao giúp bạn học tập, ôn luyện và đạt điểm cao!

Tìm hiểu về công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án trung tâm thương mại | Báo cáo thực tập Quản lý môi trường | HCMUT
Tìm hiểu về công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án trung tâm thương mại | Báo cáo thực tập Quản lý môi trường | HCMUT

Báo cáo thực tập chuyên ngành Quản lý và công nghệ môi trường với đề tài: "Tìm hiểu về công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án trung tâm thương mại" của sinh viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giúp bạn tham khảo và hoàn thành tốt bài báo cáo của mình đạt kết quả cao.

Chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế của Starbucks | Tiểu luận môn Kinh doanh quốc tế | Trường Đại học Ngoại Thương
Chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế của Starbucks | Tiểu luận môn Kinh doanh quốc tế | Trường Đại học Ngoại Thương

Tiểu luận môn Kinh doanh quốc tế với đề tài: "Chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế của Starbucks" của sinh viên trường Đại học Ngoại Thương giúp bạn tham khảo và hoàn thành tốt bài tiểu luận của mình đạt kết quả cao

Giáo trình môn Trang bị điện 1 | Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi
Giáo trình môn Trang bị điện 1 | Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi

Tài liệu gồm 130 trang, có 6 chương chính bao gồm các kiến thức cơ bản liên quan: Các phần tử điều khiển trong hệ thống trang bị điện - điện tử; Tự động khống chế truyền động điện; Trang bị điện máy cắt kim loại,... giúp bạn ôn luyện và nắm vững kiến thức môn học Trang bị điện 1. Mời bạn đọc đón xem!

[ Sách ] Bài tập Máy xây dựng | Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh
[ Sách ] Bài tập Máy xây dựng | Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu gồm 196 trang, có 8 chương chính bao gồm các kiến thức cơ bản liên quan: Máy và thiết bị làm đất; Thiết bị đập - Nghiền và phân loại; Các thiết bị để chuẩn bị bê tông, vữa các hỗn hợp,...giúp bạn ôn luyện và nắm vững kiến thức môn học. Mời bạn đọc đón xem!

Phân tích thực trạng nghiện game online trong giới trẻ hiện nay | Tiểu luận môn Xã hội học đại cương | HCMUSSH
Phân tích thực trạng nghiện game online trong giới trẻ hiện nay | Tiểu luận môn Xã hội học đại cương | HCMUSSH

Tiểu luận môn Xã hội học đại cương với đề tài: "Phân tích thực trạng nghiện game online trong giới trẻ hiện nay" của sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giúp bạn tham khảo và hoàn thành tốt bài tiểu luận của mình đạt kết quả cao