Tài liệu thí nghiệm Vật lý đại cương | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Tài liệu thí nghiệm Vật lý đại cương của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên giúp bạn tham khảo, ôn tập và hoàn thành tốt bài báo cáo thí nghiệm của mình đạt kết quả cao.

THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

Tài liệu bao gồm những bài sau:

Bài 1: Phép đo các đại lượng vật lý. Sai số của các phép đo

Bài 2: Đo điện trở bảng cầu Wheastone

Bài 3: Xác định tỷ số nhiệt dung phân tử CP/ CV của chất khí

Bài 4: Khảo sát hiện tượng nhiễu xạ của chùm laser qua cách tử. Xác định bước sóng của laser

Bài 5: Khảo sát mạch cộng hưởng RLC

Bài 6: Đo các đặc trưng từ của vật liệu từ mềm

Bài 7: Khảo sát sự phụ thuộc vào nhiệt độ của điện trở kim loại và bán dẫn

Bài 8: Khảo sát chuyển động không ma sát trên đệm khí kiểm chứng ba định luật newton

Bài 9: Nghiệm định luật bảo toàn động lượng trên đệm khí

Bài 10: Làm quen với kính hiển vi

Bài 11: Xác định điện trở và điện dung bằng mạch dao động tích phóng dùng đèn neon

Bài 12: Khảo sát hiện tượng quang điện ngoài, xác định hằng số Planck

Bài 13: Khảo sát đặc tính của Diode và Transistor

Bài 14: Xác định gia tốc trọng trường bằng con lắc thuận nghịch

Tài liệu thí nghiệm Vật lý đại cương | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên (trang 1)
Trang 1
Tài liệu thí nghiệm Vật lý đại cương | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên (trang 2)
Trang 2
Tài liệu thí nghiệm Vật lý đại cương | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên (trang 3)
Trang 3
Tài liệu thí nghiệm Vật lý đại cương | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên (trang 4)
Trang 4
Tài liệu thí nghiệm Vật lý đại cương | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên (trang 5)
Trang 5
Tài liệu thí nghiệm Vật lý đại cương | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên (trang 6)
Trang 6
Tài liệu thí nghiệm Vật lý đại cương | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên (trang 7)
Trang 7
Tài liệu thí nghiệm Vật lý đại cương | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên (trang 8)
Trang 8
Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
Bình luận (0)

Đăng nhập để có thể bình luận

Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên cho tôi biết ý kiến!