18 việc làm
Thỏa thuận
Hòa Bình
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Bình Định
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Lào Cai
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Bình Thuận
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Bến Tre
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Kon Tum
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Khánh Hòa
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Đà Nẵng
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hà Giang
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Đắc Lắc
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hải Phòng
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Lâm Đồng
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Bình Dương
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Điện Biên
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Đắk Nông
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Bạc Liêu
Đăng 30+ ngày trước
Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2023
Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình
1 việc làm
0 Lượt ứng tuyển Lượt xem 1
0 Lượt ứng tuyển Lượt xem 1
Thông tin cơ bản
Mức lương: Thỏa thuận
Chức vụ: Nhân viên
Ngày đăng tuyển: 11/12/2023
Hạn nộp hồ sơ: Đang cập nhật
Hình thức: Toàn thời gian
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Số lượng: 1
Giới tính: Không yêu cầu
Nghề nghiệp
Ngành
Địa điểm làm việc
Số 35, Đường Lý Nam Đế, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 14/2023/QĐ- UBND ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình;
Căn cứ Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội tỉnh Hòa Bình năm 2023;

Thực hiện Công văn số 4629/SNV-CCVC ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên các huyện năm 2023; Công văn số 4673/SNV-CCVC ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Sở Nội vụ về việc tạm dừng tuyển dụng chỉ tiêu Công nghệ thông tin (kỹ thuật viên tin học) năm 2023,
Sở Giáo dục và Đào tạo Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên các huyện, năm 2023 (sau đây gọi tắt là Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023) như sau:

I. CHỈ TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu.

1.1. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 81 chỉ tiêu. Cụ thể theo vị trí việc làm:
– Giáo viên Trung học phổ thông: 61 chỉ tiêu;

– Giáo viên Trung học cơ sở: 02 chỉ tiêu;

– Nhân viên Kế toán: 05 chỉ tiêu;

– Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm: 07 chỉ tiêu;

– Nhân viên Thư viện: 04 chỉ tiêu;

– Nhân viên Giáo vụ: 02 chỉ tiêu.

1.2. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên các huyện Lạc Thủy, huyện Lạc Sơn và huyện Cao Phong 05 chỉ tiêu. Cụ thể:

– 01 chỉ tiêu giáo viên Trung học phổ thông, giảng dạy tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Lạc Thủy, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy.

– 01 chỉ tiêu giáo viên Trung học phổ thông, giảng dạy tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Lạc Sơn, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn.

– 03 chỉ tiêu giáo viên Trung học phổ thông, giảng dạy tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Cao Phong, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong.

(Có biểu cơ cấu chuyên môn tuyển dụng viên chức kèm theo).

2. Đối tượng, điều kiện đăng ký tuyển dụng

2.1. Điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có phẩm chất, đạo đức tốt. Không mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án, bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện, chữa bệnh, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, có nguyện vọng công tác lâu dài tại tỉnh Hoà Bình từ 05 năm trở lên;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có Bằng tốt nghiệp đúng chuyên ngành vị trí việc làm dự tuyển (theo biểu chi tiết kèm theo). Trường hợp có bằng đào tạo chuyên môn tại nước ngoài phải được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về trình độ chuyên môn đối với thí sinh dự tuyển theo từng vị trí việc làm

a) Người đăng ký dự tuyển giáo viên trung học phổ thông có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, đúng chuyên ngành và đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng dự tuyển tại Thông tư số 04/2021/TT-BGGĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập và Điều 4 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2023;

b) Người đăng ký dự tuyển giáo viên trung học cơ sở phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, đúng chuyên ngành, có đủ điều kiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng dự tuyển tại Thông tư số 03/2021/TT-BGGĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập và Điều 3 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2023;

c) Người đăng ký dự tuyển nhân viên Thiết bị, thí nghiệm phải có trình độ đại học trở lên, thuộc ngành đào tạo Công nghệ thiết bị trường học; Sư phạm Sinh, Sư phạm Sinh Vật lý, Sư phạm Sinh Hóa (nếu thí sinh trúng tuyển, hết thời gian tập sự phải có đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 21/2022/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập);

d) Người đăng ký dự tuyển nhân viên thư viện có trình độ cao đẳng trở lên thuộc ngành đào tạo Thông tin thư viện; Thư viện; Khoa học thư viện (nếu thí sinh trúng tuyển, hết thời gian tập sự phải có đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Văn hoá truyền thông và Du lich về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện để đủ điều kiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp).

e) Người đăng ký dự tuyển nhân viên Kế toán phải có trình độ đại học trở lên, thuộc ngành đào tạo Kế toán; Tài chính – Kế toán (nếu thí sinh trúng tuyển, hết thời gian tập sự phải có đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định mã số tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ để đủ điều kiện bổ nhiệm ngạch).

g) Người đăng ký dự tuyển vị trí nhân viên giáo vụ phải có trình độ đại học trở lên, thuộc các chuyên ngành sư phạm và đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 22/2022/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập; Riêng đối với thí sinh dự tuyển giáo viên bộ môn Tiếng Anh, giáo viên bộ môn Tin học tốt nghiệp các trường ngoài ngành sư phạm nhưng được đào tạo chuyên ngành đúng vị trí việc làm theo cơ cấu tuyển dụng đã được thẩm định, khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển phải có chứng chỉ nghiệp vụ sự phạm theo quy định.

II. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, cụ thể:

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

4. Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều đối tượng ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Việc tuyển dụng được thực hiện bằng hình thức xét tuyển, gồm 02 vòng, cụ thể như sau:
a) Vòng 1: Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2: Kiểm tra sát hạch nghiệp vụ chuyên ngành

– Hình thức: Phỏng vấn

– Nội dung: Kiểm tra về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng.

c) Thời gian phỏng vấn: Phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị);

d) Thang điểm: 100 điểm.

e) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm phỏng vấn.
(Có danh mục tài liệu ôn tập cho từng vị trí việc làm kèm theo).

2. Xác định người trúng tuyển

2.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm kiểm tra sát hạch tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định Nghị định 115/2020/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

2.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

3. Kinh phí tuyển dụng

Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HỒ SƠ SAU KHI TRÚNG TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu Phụ lục ban hành theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ) vào một vị trí việc làm tại một trường có chỉ tiêu tuyển dụng (nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu dự tuyển.

Ngoài Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định (nêu trên), người đăng ký dự tuyển phải bổ sung một số giấy tờ sau:

– Bản cam kết công tác tại các đơn vị, trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo từ 05 năm trở lên không kể thời gian tập sự;

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có công nhận của Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp và phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên được cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu thí sinh đăng ký dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên);
– Bản sao có chứng thực Giấy khai sinh bản chính nếu thí sinh là người dân tộc thiểu số;
– Hai ảnh 4×6, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, thời gian chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, ghi đủ họ tên và ngày, tháng, năm sinh phía sau ảnh;
– 03 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ của người nhận.

2. Hồ sơ sau khi trúng tuyển

Sau khi trúng tuyển trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ tuyển dụng theo quy định. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ kết quả học tập, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) và xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Hội đồng tuyển dụng viên chức để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng; hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vị gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo công trên trang thông tin điện tử và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ

1. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ: Kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 07 tháng 01 năm 2024 (vào giờ làm việc các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu).

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và nhận hồ sơ: Phòng Tiếp công dân, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình. Địa chỉ: Số 35, Đường Lý Nam Đế, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

3. Các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023, được Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tại Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, các thí sinh cập nhật trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: http://www.hoabinh.edu.vn./.

*****Đính kèm:

– Danh mục tài liệu

– Phụ lục

Khu vực
Báo cáo
Tìm việc theo nghề nghiệp